Certificări

Autorizări companie

ANRE

Atestatul Nr. 14635/27-05-2019

 • Proiectare și Executare de instalații electrice exterioare/interioare pentru incinte/construcții civile și industriale, Branșamente aeriene și subterane la tensiunea nominală de 0.4 kV.

EXPERT CERT SYSTEM | Sistem de management

 • SR ISO 45001:2018;
 • SR EN ISO 9001:2015;
 • SR EN ISO 14001:2015.

ISCIR | CAEN 4322 și CAEN 7120

 • Instalare, Montare, Reparare-Întreținere, Verificări tehnice în utilizare la: cazane de apă caldă având Pmax=400 kW și aparate consumatoare de combustibil având Pmax=400kW.

BRML (Biroul Român de Metrologie Legală)

Certificat de etalonare | Nr. 6813BC19

 • Monometru pentru măsurarea presiunii gazelor sau lichidelor;
 • Multimetru digital;
 • Termometru digital;
 • Aparat pentru testarea rezistenței de împământare certificat;
 • Aparat de măsură digital pentru măsurarea rezistenței izolației.

Metrocert Umitemp

Certificat de etalonare

 • Analizor de gaze portabil (SR EN ISO/CEI 17025:2005);
 • Analizor de gaze portabil.

Autorizație de furnizor feroviar – AFER

 • Lucrări de instalații aferente clădirilor cu specific feroviar, cu excepția celor de gaze naturale

Autorizări personal

 • Proiectare sau executare lucrări de instalații electrice (ANRE);
 • Electrician autorizat gradul 1 (ANRE);
 • Electrician autorizat grad IIA, IIB (ANRE);
 • Autorizație Seria A Nr. 9469 din 18.11.2019 – Instalare și întreținere a sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor cu excepția celor care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră (Ministerul Afacerilor Interne – Inspectoratul General pentru Situații de Urgență);
 • Tehnician pentru sisteme și instalații de limitare și stingerea incendiilor;
 • Personal tehnic de specialitate responsabil cu verificarea tehnică în utilizarea aparatelor de încălzit, alimentare cu combustibil solid, lichid sau gazos, cazane de apă caldă cu putere P<=400 kW și cazane de abur de joasă presiune cu debit Q<=0.6 t/h și a arzătoarelor cu combustabili gazoși și lichizi (CertRom);
 • Inspector Securitatea și Sănătatea în Muncă;
 • Tehnician Securitatea Sănătății în Muncă;
 • Tehnician Sisteme de Detectare, Supraveghere Video, Control Acces organizat (Goghe Consulting SRL);
 • Mașinist la mașini pentru terasament (ifronist);
 • AGFR categoria I (Asociația Generală a Frigotehniștilor din România: Consiliul Științific – Organismul de certificare);
 • Tehnician devize și măsurători în construcție (SC InterSoft Start Solution SRL);
 • Operator/programmer of AXXAIR cutting, bevelling and welding machines;
 • Personal tehnic de specialitate, responsabil cu supravegherea lucrărilor la instalații sub presiune (ISCIR);
 • Inginier Sisteme de Securitate (Ministerul Muncii, Familiei, Protecției și Persoanelor Vârstnice).